ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

هرچه ماگفتم تا زمانی که  دید گاه امریکایها نسبت به ما عوض نشود مذاکر با امریکایها امکان پذیر نیست دولت اقای بهترین سالهای رئیس شو به وقت مذاکر با امریکا گذارادمن از اول به این مذاگرا خوش بین نبودم من میدانستم که این مذاکرات تعق پیدا نمیکند حالا که برجام به اینجا  رسیده است بازهم به ادامه مذاکرات خوش بین نیستم چون امریکا از روپا بهتر و اروپا از امریکا بهترهستنداروپا دوباره رو ت امریکایهاست و هیچوقت نمیاید بخاطر ایران با امریکایها رابطه اش قطر کنه اقای شما بجای مذاکر بی ثمر به فکر اقتصاد کشورمان باش نیمشود به ورده طو خالی امریکا و اروپانشست  اقای شما چهارسال مذاکر بیثمر  با امریکا یها گذارانتی حال این چهار سال اخر به فکر مردم باش نه مذاکر با امریکا انشاءالله این مذاکرات درسی بشود برای دولت های بدی که میاید این بود نظر من در مورد برجام فریبرز دوست محمدی


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

خبرهای داربست فلزی و ساختمان گل پونه آموزشگاه موسيقي سرنا مجله فدک کوثر Sherry ویترین سرگرمی کتابخانه شهید علم الهدی فولادشهر تور پاریس در هوای عدالت سلامت روانشناسی